Copyright Ordnance Survey 2016

Copyright Ordnance Survey 2016

3. Tal-y-bont i Dôl-y-bont.

Lawr lwythwch y daith dywysedig yn Gymraeg isod. 
Defnyddiwch fap OS 213 ar y cyd â'r daith hon.
3. Tal-y-bont to Dôl-y-bont.

Download the English audio guide below.
We advise you use OS Map 213 alongside this guide.