Copyright Ordnance Survey 2016

Copyright Ordnance Survey 2016

4. Dôl-y-bont i Ynyslas.

Lawr lwythwch y daith dywysedig yn Gymraeg isod. 
Defnyddiwch fap OS 213 ar y cyd â'r daith hon.
Copyright Ordnance Survey 2016

Copyright Ordnance Survey 2016

4. Dôl-y-bont to Ynyslas.

Download the English audio guide below.
We advise you use OS Map 213 alongside this guide.