Gofynnwyd i mi sawl tro gan ffrindiau di-gymraeg beth oedd ystyr rhai o 'nghaneuon gwerin. Felly dyma gasgliad o recordiadau hen a newydd gyda llyfryn o gyfieithiadau a rhai nodiadau cefndirol. 
I have been asked several times by non Welsh speaking friends what my folk songs mean. So here is a collection of old and new recordings with a booklet of translations and some notes.