Gofynnwyd i mi sawl tro gan ffrindiau di-gymraeg beth oedd ystyr rhai o 'nghaneuon gwerin. Felly dyma gasgliad o recordiadau hen a newydd gyda llyfryn o gyfieithiadau a rhai nodiadau cefndirol. 
I have been asked several times by non Welsh speaking friends what my folk songs mean. So here is a collection of old and new recordings with a booklet of translations and some notes.

Awena

Gwilym Morus

With accompanying booklet of translations.

Read more… close
/
 1. 1 Darn O Dir 03:33
  /
 2. 2 Iwerddon 02:30
  /
 3. 3 Hen Gymwynas 03:37
  /
 4. 4 I Call You 03:39
  /
 5. 5 Eryri 03:14
  /
 6. 6 Y Llinell Rwy'n Llunio 05:02
  /
 7. 7 Llwyn Eosiaid 03:07
  /
 8. 8 Wele'n Treisio Ni 02:29
  /
 9. 9 Tro Dy Olau Arna I 03:15
  /
 10. 10 So You Came 03:26
  /