Gwilym Morus-Baird.

Brodor o Wrecsam. Eisoes wedi rhyddhau cerddoriaeth fel Gwilym Morus ac fel lleisydd y grwp, Drymbago; nawr yn gweithio dan yr enw Mwnci Nel. Bu'n un o sylfaenwyr Eos, yr Asiantaeth Hawliau Darlledu yng Nghymru. Mae hefyd yn diwtor cyrsiau ar-lein ar Chwedloniaeth Gymreig 
(ymwelwch â'r dudalen 'Cyrsiau' yn y fwydlen uchod). Mae'n byw ym Mhantperthog gyda'i wraig a'i blant.

Born and raised in Wrexham. Previosuly released music as Gwilym Morus and as the singer for Drymbago; now working under the name Mwnci Nel. He was one of the founders of Eos, the Broadcasting Rights Agency for Wales. He is also a tutor of online courses on Welsh mythology 
(visit the 'Courses' page in the menu above). He lives in Pantperthog with his wife and children.